skip to Main Content
+32475907900 info@wtczolder.be

GDPR & Privacy

WEBSITES

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR en de AVG voorschriften.

De website www.wtczolder.be maakt deel uit van de wielerclub  WTC Zolder-Centrum hierna WtcZOLDER genoemd.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

WtcZOLDER kan persoonsgegevens over en van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze websites, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan WtcZOLDER verstrekt. WtcZOLDER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voornaam en achternaam
 • Uw e-mail adres
 • Uw telefoonnummer of GSM nummer
 • Het type van opmerking
 • Uw opmerking(en)
 • Uw onderwerp
 • uw e-mail adres
 • uw boodschap, opmerking of vraag
 • uw IP adres en wanneer u op de website geklikt heeft


  WAAROM WtcZOLDER  UW GEGEVENS NODIG HEEFT

WtcZOLDER verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail of telefonisch te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan WtcZOLDER uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

WtcZOLDER kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over nieuwe ontwikkelingen binnen de club, nieuwe vormen van dienstverlening , onze voorwaarden of onze tarieven.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

WtcZOLDER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw en onze doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Behalve de gegevens die via e-mail worden verzameld, blijven deze bestaan op de server van de e-mail aanbieder en zullen daar regelmatig worden gewist.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

WtcZOLDER verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANALYSE WEBSITEBEZOEK

Op de website van WtcZOLDER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek, en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WtcZOLDER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt behalve de firma die de analyse tool levert zoals Google Analytics of de app ontwikkelaar.

GOOGLE ANALYTICS

WtcZOLDER kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de mogelijke campagnes zijn die de club uitvoert.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in Europa en/of de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WtcZOLDER te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

WtcZOLDER heeft hier geen invloed op. WtcZOLDER heeft Google geen toestemming gegeven om via de websites van WtcZOLDER verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

WtcZOLDER gebruikt de (bedrijfs) pagina mogelijkheid van Facebook om een pagina te maken met informatie over het bedrijf. Facebook zelf verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

De website  van WtcZOLDER gebruikt eigen, functionele cookies om de website functioneel te maken. Daarnaast zijn er eventueel cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wtczolder.be  ter attentie van Ronny Hilven. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. WtcZOLDER zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

WtcZOLDER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website  van WtcZOLDER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WtcZOLDER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WtcZOLDER op via  info@wtczolder.be .


ADRESGEGEVENS

WtcZOLDER is als volgt te bereiken:

Postadres: Sonnisstraat 80 3530 Helchteren

Email adres: info@wtczolder.be 

Back To Top