skip to Main Content
+32475907900 info@wtczolder.be
    Zolder, 1 december 2020


    STATUTEN   WTC ZOLDER-CENTRUM 

    De vereniging WTC ZOLDER-CENTRUM werd gesticht in 1976 onder KWB. 
    Om lid te worden moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 
      -verzekerd zijn bij de Vlaamse wielrijdersbond.
      -borgsom betalen voor het bekomen van kledij.

• Door het betalen van het lidgeld aanvaard men de statuten en de voorwaarden van het betalingsbewijs.

• Ieder jaar wordt het lidgeld van de borgsom afgehouden voor de werkingskosten van de club.

• Leden die stoppen tijdens het seizoen, kunnen hun borgsom van dat jaar of een gedeelte hiervan niet terugvorderen.

• Na het terugbezorgen van de kledij aan de club, worden de resterende borgsom verrekend.

• Het dragen van de club-kledij is verplicht tijdens de ritten.

• De kledij wordt enkel gedragen tijdens de door de club ingerichte ritten. Niet om te trainen.

• Kledij wordt 1 maal per jaar aangekocht na het einde van het fietsseizoen.

• Na een ongeval tijdens een officiële rit ,wordt beschadigde kledij door de club vervangen.

• leder lid ontvangt jaarlijks een rittenschema. Eventuele wijzigingen worden medegedeeld via onze web-site www.wtczolder.be, whatsapp of andere kanalen

• Het vertrek en aankomst van de ritten gebeurt vanaf het gemeentehuis. Dames hebben een afgesproken plaats.

• Eventuele klachten kunnen aan het bestuur worden overgemaakt en worden op de bestuursvergadering besproken.

• Het bestuur kan om de 2 jaar gewijzigd worden door verkiezingen op de algemene vergadering.

• Bij het wegvallen van een bestuurslid kan dit vervangen worden na goedkeuring van het bestuur.

• Het aantal bestuursleden is afhankelijk van het aantal club-leden.

• De taakverdeling van het bestuur wordt door het bestuur zelf bepaald en verdeeld.

• Er kan geen vergoeding gevorderd worden tegen de club of het bestuur bij stoffelijke of lichamelijke schade.

• Tijdens de ritten dient men zich steeds te schikken naar de richtlijnen van de groepsverantwoordelijke

• De groepsverantwoordelijke is iemand van het bestuur, of iemand door het bestuur aangesteld.

• Om deel te kunnen nemen aan het jaarlijkse regelmatigheidscriterium moet men min. 20 ritpunten gereden hebben.

• Om een geldige rit te hebben moet de ganse rit in groep meegereden worden.

• Bij slechte weersomstandigheden beslist een bestuurslid hoe en of de rit gereden wordt.

• Tijdens de ritten moet iedereen zich houden aan de geldende verkeersregels.

• Bij defect of ander oponthoud wordt er door de ganse groep gewacht, niet op maar naast de weg.

• Iedere fietser zorgt dat zijn fiets in orde is en beschikt zelf over het nodige reserve materiaal.

• De kledij is en blijft eigendom van de club.

• De snelheid van de rit wordt bepaald door de groepsverantwoordelijke.

• Iedereen is VERPLICHT een reglementaire helm te dragen tijdens het fietsen.

• Iedereen is welkom om mee te rijden met onze club om eens te proberen. Na 4 proefritten zal men gevraagd worden om lid te worden.

• Gebruik van alcohol is ten strengste verboden voor of tijdens alle ritten georganiseerd door de club. Voor ritten georganiseerd door derden die gereden worden door onze club is tevens deze regel van kracht.

• Gebruik van verboden middelen of middelen die een gevaar vormen voor de veiligheid van onze fiets(st)ers zijn ten strengste verboden. Het bestuur heeft het recht om dit lid te weigeren mee te rijden.

• Ik geef hierbij mijn toestemming voor de vastlegging en de weergave van mijn naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan mijn persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door Wtc Zolder-centrum en dit voor gebruik op onze website https://wtczolder.be/.

Ondergetekende heb kennis genomen van de statuten en ga akkoord met alle voorwaarden om lid te worden van WTC Zolder-centrum.Naam en voornaam    datum      Handtekening
Back To Top